Parkeergarages

Twee componenten verf wordt voornamelijk op betonnen ondergronden aangebracht, zoals bijvoorbeeld bedrijfshallen, parkeergarages en dergelijke.

Twee componenten verf is een duurzame oplossing binnen het verfgebied en kan met een transparante coating worden na behandeld.

Hiermee wordt de vervuiling en slijtage voor langere tijd tegen gegaan.

426 427