Ontwerp verkeersplan

Een goed verkeersplan is de basis voor een project. Aan de hand van dit plan word er bepaald welke tijdelijke verkeersmaatregelen geplaatst dienen te worden in de tijdelijke situatie. De tijdelijke verkeersmaatregelen worden bepaald middels de richtlijnen (CROW 96A en B)  Binnen deze richtlijnen wordt er in samenspraak met de opdrachtgever een verkeersplan opgezet. Dit verkeersplan zal dienen als ondersteuning bij de aanvraag voor de vergunningen. De verkeersmaatregelen worden aan de hand van deze tekening geplaatst en kan het de start zijn van verschillende fases van  een project.

Het uiteindelijke doel is het verkeer zo min mogelijk hinder laten ondervinden, zodat de werkzaamheden doorgang kunnen vinden.

Het verkeersplan dient aan alle regels binnen de regelgeving te voldoen. (CROW, ARBO, RVV)

Voor eenvoudige(re) projecten is een enkel verkeersplan voldoende. Voor de complexere situaties kunnen er meerdere faseringen/tekeningen gewenst  zijn.

Het ontwerpen van de  verkeersplannen gebeurt middels digitaal verkregen kaartmateriaal.

Aanvraag van vergunningen

Wij zijn de verbindende factor tussen de wensen van u als opdrachtgever en de eisen van de verschillende wegbeheerders. Bij het aanvragen van vergunningen, doen van meldingen en verzoeken van toestemmingen kunnen wij zorgdragen voor de juiste route.