Pijl/Actiewagens

Een pijlwagen of actiewagen is een aanhanger met daarop een actieraam met een knipperende verlichte pijl en een D02 bord. Een actiewagen wordt gebruikt bij wegwerkzaamheden om wegen met 2 of meer rijstroken te versmallen naar minder rijstroken. Onze actiewagens zijn voorzien van zonnepanelen waardoor ze milieuvriendelijk zijn in gebruik, en dus geen uitlaatgassen of CO2 uitstoot produceren en geen geluidsoverlast veroorzaken.

Tekstwagens

Tekstwagens zijn mobiele informatieschermen op een aanhangwagen die de weggebruiker voorzien van route informatie bij wegwerkzaamheden, calamiteiten, evenementen e.d.. De weggebruikers kan op deze manier op een snelle wijze worden voorzien van route informatie om de route keuze daaraan aan te passen.

D.R.I.P.

Dynamisch Route Informatie Paneel of D.R.I.P. is een instrument waarmee routeinformatie kan worden weergegeven aan de weggebruiker. De berm DRIP kan door middel van een autokraan op een snelle en efficiënte wijze op vrijwel elke gewenste locatie worden geplaatst.

D.R.I.P.’s worden vooral gebruikt om:

  • tijdelijke verkeersmaatregelen te ondersteunen;
  • te waarschuwen voor wegwerkzaamheden of een omleiding;
  • informatie te geven over grote werkzaamheden en evenementen;

Verkeersinstallaties (VRI’s)

De VRI’s worden gebruikt bij wegwerkzaamheden waarbij het verkeer niet zonder hulp geregeld kan worden. Het doel is om weggebruikers veilig langs de werkzaamheden te leiden en de veiligheid van de wegwerkers en weggebruikers te bewerkstelligen.

Mobiele verkeersregelinstallaties (VRI) zijn essentieel voor een goede doorstroming bij infrastructurele werken op hoofdwegen maar ook in het stedelijk gebied. Voor elke situatie hebben wij voor u een oplossing op maat. Onze verkeersregelinstallaties kunnen worden voorzien van spitstijden, voertuigdetectie CAR-systemen e.d.